Logo van Kinderopvang Zevenbergen

Huisregels

Voor de ouders

Brengen en halen

 • Kinderopvang Zevenbergen is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7:30 tot 18:00.
 • De voordeur is ten alle tijden gesloten. U dient bij het halen en brengen van uw kind aan te bellen.
 • Als u uw kind door een familielid, vriend of kennis op wilt laten halen, dient u dit vooraf door te geven. Ik kan uw kind niet met een ander meegeven wanneer hier geen melding van gedaan is.
 • Wilt u uw kind eerder komen ophalen dan afgesproken? Houd er dan rekening mee dat de overige tijd in rekening zal worden gebracht volgens contracturen.
 • Wanneer u uw kind later komt ophalen zal de extra tijd in rekening worden gebracht.

Contact

 • Om er voor te zorgen dat belangrijke zaken niet vergeten worden maak ik gebruik van een schriftje. In dit schriftje zal ik iedere dag een aantal dingen noteren, waaronder: de
  voeding-en slaapmomenten, ontlasting van uw kind en een klein stukje over de activiteiten die we de desbetreffende dag hebben ondernomen.
 • Als u behoefte heeft aan een gesprekje over uw kind kunt u mij altijd bellen voor telefonisch overleg of een afspraak maken.

Afmelden

 • Als u op enig moment geen opvang wenst voor uw kind, dient u dit 48 uur van te voren schriftelijk of telefonisch door te geven. Als u mij niet op de hoogte hebt gebracht binnen de afgesproken 48 uur, zullen de contracturen in rekening worden gebracht.
 • Wanneer u minimaal 3 weken op vakantie gaat dient u dit 6 weken van te voren aan te geven. Zo niet, dan zullen 50 procent van de contracturen in rekening worden gebracht tijdens de vakantieperiode.
 • Voor de dagopvang van uw kind geldt een minimumafname van 20 uur in de maand. Als er aan het einde van de maand minder dan 20 uur is afgenomen, zullen de overige uren alsnog in rekening worden gebracht.

Flexibele opvang

 • Bij flexibele opvang dient u 14 dagen van te voren uw uren door te geven. Reserveert u geen uren, dan kan het voorkomen dat de gewenste uren bezet zijn.

Kleding

 • Zorg er altijd voor dat er een schoon setje kleding in de tas van uw kind zit in verband met ongelukjes.
 • Zorgt u er voor dat uw kind kleding draagt waarin uw kind lekker kan spelen, wat tegen een stootje kan en waarvan het niet erg is als het een beetje vies is geworden.
 • Kleding van uw kind dient voorzien te zijn van een naamlabel.

Voeding en verzorging

 • U zorgt als ouder(s) dat er voldoende luiers, doekjes en eventuele zalfjes aanwezig zijn voor uw kind tijdens de opvang.
 • De broodmaaltijd, drinken, fruit en tussendoortjes zullen door Kinderopvang Zevenbergen worden verzorgd.
 • Flesvoeding en groente hapjes dient u zelf mee te geven.
 • Wanneer uw kind nog de fles krijgt dient u een voedingsschema aan te leveren.

Slaapritme en Gewoontes

 • Ieder kind krijgt een eigen slaapzak en beddengoed.
 • U zorgt ervoor dat uw kind een eigen knuffel meeneemt.
 • De ouders schaffen een extra speen aan voor het kind, welke op de opvang kan blijven liggen. Op deze manier is er altijd een speentje voor uw kind aanwezig.
 • Ik probeer het slaapritme van uw kind aan te houden voor zover dit mogelijk is. Het is fijn als u het ritme schriftelijk wil vermelden. Rust en regelmaat is immers van groot belang.

Opzegtermijn

 • Als u vroegtijdig wil opzeggen geldt er een opzegtermijn van één kalendermaand.

Rookverbod

 • In en rondom de opvanglocatie geldt er een algeheel rookverbod.

Voor de kinderen

 • Kinderen hebben respect voor de gastouder en elkaar.
 • Kinderen gaan respectvol om met speelmateriaal.
 • Tijdens eet -en drink momenten zitten we met z’n allen aan tafel.
 • Grof taalgebruik en fysiek geweld wordt niet getolereerd.
 • Buitenspelen gebeurt enkel onder begeleiding.

Regels naleven

Bij het negeren of overtreden van de regels krijgt het kind een time out.

Ziektebeleid

In principe kan uw kind altijd terecht bij Kinderopvang Zevenbergen, behalve wanneer de zorg en gezondheid voor de andere kinderen belemmerd wordt. Bij een lichte koorts is het dus geen enkel probleem om uw kind te brengen.

 • Wanneer uw kind onverwachts ziek is geworden zal de eerste dag in rekening worden gebracht volgens de contracturen.
 • Heeft uw kind ‘s morgens al hoge koorts (38,5/39 graden) dan is het gewenst dat u uw kind gewoon thuis verzorgd.
 • Als u uw kind heeft gebracht en het zich in de loop van de dag toch zieker gaat voelen of de verhoging stijgt, dan zal ik telefonisch contact met u opnemen. Mogelijk zal ik dan vragen of u een familielid of kennis het kind op wil komen halen.
 • Bij ziekte/afwezigheid van de gastouder zal gastouderbureau LinKids een vervangende gastouder regelen die de opvang van uw kind(eren) tijdelijk overneemt.

Besmettelijke ziektes

Als u kind een besmettelijke ziekte heeft, dan kunt u uw kind niet komen brengen!

Voorbeelden van besmettelijke ziekten zijn:

 • Bof
 • Buikgriep
 • Ernstige diarree
 • Geelzucht
 • Hersenvliesontsteking
 • Hoofdluis
 • Kinkhoest
 • Krentebaard
 • Mazelen
 • RS-virus
 • Rode hond
 • Roodvonk
 • Veelvuldig braken
 • Waterpokken (in verband met jonge baby’s)

Als u twijfelt of het om een besmettelijke ziekte gaat, mag u altijd contact met mij opnemen!

U kunt natuurlijk ook een afspraak maken bij de huisarts.

Medicijnen toedienen

Medicijnen worden alleen toegediend als deze aantoonbaar door de (huis)arts zijn voorgeschreven.

 • Het toedienen van medicijnen gaat altijd in overleg met u als ouder.
 • Ouders dienen (in samenwerking met de huisarts) een schema op te stellen waarin staat welk medicijn in welke hoeveelheid op welk tijdstip toegediend moet worden.
 • Vooraf moeten de ouders het medicatie formulier ondertekenen.
 • U neemt de betreffende medicatie aan het einde van de dag weer mee naar huis. Er mag geen medicatie achterblijven op de opvanglocatie.
 • Ik maak een notitie in het schriftje van uw kind omtrent het toedienen van de medicatie.